ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Η Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, είναι μία εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των πληρωμών.

Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση και διασύνδεση της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος όλων, με μεθόδους που κάνουν τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές πιο ασφαλείς, εύκολες και προσβάσιμες. Χρησιμοποιώντας ασφαλή δεδομένα και δίκτυα, λειτουργώντας με συνεργασίες και πάθος, τα προϊόντα και οι λύσεις μας υποστηρίζουν τους ιδιώτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικής τους.

Το ήθος μας, διαμορφώνει την κουλτούρα μας καθώς και όλες τις δράσεις που πραγματοποιούμε εντός και εκτός της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Μέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου επεξεργασίας συναλλαγών σε περισσότερες από 210 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, δημιουργούμε έναν βιώσιμο κόσμο, που προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές δυνατότητες ανεκτίμητης αξίας.

Συνδεθείτε μαζί μας για να μάθετε ακόμα περισσότερα για την καινοτομία και το αποτύπωμά μας: www.mastercard.com | Twitter: @MastercardNews | Instagram: @MastercardGR | Facebook: MastercardGreece | LinkedIn: linkedin.com/company/mastercard

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ SURVIVORS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ BABY RUNNERS

ΧΟΡΗΓΟΣ PET RUNNERS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΡΙΚΟΙ ΖΩΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΖΩΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υποστηρικτές Επικοινωνίας​

Συνεργάτες Προγράμματος ΣΚ

Δωροθέτες