ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ