ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
GREECE RACE FOR THE CURE® 2023

Πρόεδρος Greece Race for the Cure®:
Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”

Υπεύθυνη Greece Race for the Cure®:
Χριστιάνα Μήτση

Υπεύθυνη Survivors:
Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”

Υπεύθυνη Εγγραφών:
Δήμητρα Τσιντώνη

Υπεύθυνη Αποστολών:
Ιωάννα Ζωγράφου

Τμήμα Εταιρικών Εγγραφών:
Φρόσω Τζιντζηροπούλου
Ανθή Ανδροβιτσανέα

Υπεύθυνη Δρομέων:
Θάλεια Αλιπράντη

Υπεύθυνη Εθελοντών:
Σούλα Λίβα

Υπεύθυνη PR & Χορηγιών:
Σοφία Τσιβιτζή

Τμήμα Επικοινωνίας:
Ειρήνη Κωβαίου
Χρήστος Χατόγλου

Υπεύθυνη Προγράμματος Πρόληψης
Κορίνα Τσομπανισάκη