ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
GREECE RACE FOR THE CURE® 2021

Πρόεδρος Greece Race for the Cure®:
Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”

Υπεύθυνη Greece Race for the Cure®:
Χριστιάνα Μήτση

Υπεύθυνη Survivors:
Παρασκευή Μιχαλοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”

Υπεύθυνη Εγγραφών:
Δήμητρα Τσιντώνη

Υπεύθυνη Εταιρικών Εγγραφών:
Φρόσω Τζιντζηροπούλου

Υπεύθυνη Εθελοντών:
Σούλα Λίβα

Υπεύθυνη PR & Χορηγιών:
Σοφία Τσιβιτζή

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:
Λένα Παναγιωτοπούλου
Ειρήνη Κωβαίου