Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στον τομέα της ύδρευσης, η Εταιρεία εξυπηρετεί 4.400.000 πολίτες, ενώ στον τομέα της αποχέτευσης εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 πολίτες. Η Εταιρεία επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς της.