Όροι Συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Όλες οι εγγραφές λήγουν μέχρι τις 30/10/2024.
 2. Οι διοργανωτές του Αγώνα Greece Race for the Cure ® εγγυώνται ότι οι πρώτοι 35.000 συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό της διοργάνωσης που προβλέπεται από την εγγραφή τους.
 3. Το επιθυμητό νούμερο μπλούζας δεν μπορεί να διασφαλιστεί για όλους τους συμμετέχοντες.

Με την παρούσα δηλώνω ότι:

 1. Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στο Greece Race for the Cure®
 2. Συμμετέχω εθελοντικά στον Αγώνα και βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση.
 3. Γνωρίζω ότι ο Αγώνας είναι δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να με εκθέσει σε κίνδυνο.
 4. Φέρω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον Αγώνα ή κατά την παραμονή μου στους χώρους που θα διεξαχθεί ο Αγώνας.
 5. Παραιτούμαι από το δικαίωμα να ασκήσω οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα εναντίον του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και του Think Pink Europe καθώς και των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους, των χορηγών τους και οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με τον Αγώνα, αναφορικά με κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή μου στον Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών ή ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε εμένα ή σε άλλους από πτώσεις, επαφή με άλλους συμμετέχοντες, συνθήκες του Αγώνα ή άλλους συναφείς λόγους.
 6. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθώ με όλους τους κανονισμούς του Αγώνα, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι μπορεί να απομακρυνθώ από τον Αγώνα.
 7. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και το Think Pink Europe διατηρούν το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης του Αγώνα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ματαίωσης του Αγώνα, η καταβληθείσα συνδρομή για τη συμμετοχή στον Αγώνα θα αποτελέσει και θα θεωρηθεί δωρεά προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», χωρίς να υφίσταται δικαίωμά μου για επιστροφή των χρημάτων της καταβληθείσας συνδρομής.
 8. Έχω ενημερώσει τα μέλη της ομάδας μου ή/και άλλα άτομα, για τα οποία έχω αναλάβει την εγγραφή στον Αγώνα, για τους όρους συμμετοχής στο Greece Race for the Cure® και έχω λάβει τη συγκατάθεσή τους και την απαραίτητη για αυτήν εξουσιοδότηση.
 9. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση δωρεάς, το ποσό αυτής δεν προορίζεται απαραίτητα για τη συγκεκριμένη δράση ή το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παρούσα φόρμα/ στην ιστοσελίδα www.greecerace.gr ή στη φόρμα δωρεάς. Η περιγραφή των προγραμμάτων που συνοδεύει τα ποσά δωρεών είναι ενδεικτική και αφορά σε διάφορα προγράμματα ή δράσεις του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από τα έσοδα του Greece Race for the Cure® όσο και από τα ποσά των δωρεών.
 10. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα αναφορικά με θέματα υγείας και ζητήματα οφειλόμενα στην έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου των συμμετεχόντων/ουσών. Συνιστάται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα/καμία συμμετέχοντα/ουσα, αφού όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.
 11. Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) σε έναν από τους παραπάνω αγώνες (Περίπατος 2χλμ, Αγώνας Δρόμου 5χλμ), η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και έχοντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση του γονέα ή του προσώπου που έχει την επιμέλεια κατά τον νόμο για τη συμμετοχή του ανηλίκου στον Αγώνα.
 12. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στο Think Pink Europe και στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού για τον οικείο Αγώνα, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενους Αγώνες. Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα μου θα διατηρούνται για διάστημα 5 ετών μετά την πραγματοποίηση του οικείου Αγώνα, σύμφωνα και με τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό χρήσης τους, κατόπιν δε τούτου θα καταστρέφονται κατά τρόπο που θα προσιδιάζει στο υλικό ενσωμάτωσής τους.
 13. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου. Το προσωπικό δεδομένο υγείας μου που αφορά σε εμπειρία καρκίνου μαστού που έχω τυχόν βιώσει, το οποίο δηλώνεται στην παρούσα φόρμα, δηλώνεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού συμμετοχής με ροζ μπλουζάκι, που σκοπεί, περαιτέρω, στην αποτελεσματικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με το ζήτημα του καρκίνου του μαστού, καθώς και στην πιο εκτεταμένη και αποτελεσματικότερη πρόληψη από πλευράς των γυναικών. Το προσωπικό αυτό δεδομένο που αφορά στην υγεία μου, όπως και την τυχόν συμμετοχή μου σε ομάδα που εγγράφεται ομαδικώς στο Greece Race for the Cure® στον Aγώνα των 5 χλμ ή στον περίπατο 2 χλμ στον οποίο θα συμμετάσχω θα διατηρούνται για διάστημα 5 ετών καθώς επίσης τα στοιχεία που αφορούν στην ηλικία μου, το μέγεθος της μπλούζας με την οποία θα τρέξω θα διατηρούνται μόνο για το διάστημα διεξαγωγής του αγώνα, κατόπιν τούτου, θα καταστρέφονται/
 14. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στις προηγηθείσες υπ’ αριθ. 7 και 13 παραγράφους του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.
 15. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μου, γνωρίζω ότι μπορώ να απευθύνομαι στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κύριο Γιάννη Καλαντζάκη που έχει οριστεί ως DPO από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Περαιτέρω, ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν θεωρώ ότι προσεβλήθη κάποιο από τα δικαιώματά μου ή δεν ικανοποιήθηκε προσκηκόντως.

Στοιχεία Επικοινωνίας DPO: Τ: 6907155178 |E-mail: dpo@almazois.gr
Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»| Τ: 210 41 80 006 | breastca@otenet.gr | Διεύθυνση: Ηπείρου 11, Αθήνα