Δήλωση συναίνεσης για δημιουργία video στο πλαίσιο του Digital Greece Race for the Cure® 2021 – Astrazeneca

Δήλωση συναίνεσης για δημιουργία video στο πλαίσιο του Digital Greece Race for the Cure® 2021

  1. Επιθυμώ να συμμετέχω εθελοντικά και να αποστείλω στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο προβολής του διαδικτυακού αγώνα Greece Race for the Cure®.
  2. Ουδεμία απαίτηση χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης έχω λόγω της εθελοντικής μου συμμετοχής και της εμφάνισής μου στην προετοιμασία των ανωτέρω video
  3. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και στα υπό την άμεση εποπτεία του πρόσωπα, προκειμένου να κάνει χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης για τα ανωτέρω video, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού. Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα μου θα διατηρούνται για 5 χρόνια, σύμφωνα και με τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό χρήσης τους, κατόπιν δε τούτου θα καταστρέφονται κατά τρόπο που θα προσιδιάζει στο υλικό ενσωμάτωσής τους.
  4. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη δημοσίευση του οπτικοακουστικού υλικού που θα προκύψει από τη βιντεοσκόπηση/ φωτογράφιση στα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου με στόχο την προώθηση καμπάνιας του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και του αγώνα Greece Race for the Cure® για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού.
  5.  Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.
  6.  Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μου, γνωρίζω ότι μπορώ να απευθύνομαι στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, Βλαχοπούλου Ελένη που έχει οριστεί ως DPO από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Περαιτέρω, ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν θεωρώ ότι προσεβλήθη κάποιο από τα δικαιώματά μου ή δεν ικανοποιήθηκε προσκηκόντως.

Στοιχεία Επικοινωνίας DPO: Τ: 6907155178 |E-mail: e.vlachopoulou@netpoint-sa.gr | Διεύθυνση: Ευριπίδου 50, Πειραιάς

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»| Τ: 210 41 80 006 | breastca@otenet.gr | Διεύθυνση: Ηπείρου 11, Αθήνα