Η Κλινική ΡΕΑ ιδρύθηκε το 2007 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2010, βασισμένη στο όραμα ιατρών μαιευτήρων – γυναικολόγων, με σημαντική επιστημονική και επαγγελματική παρουσία. Δέσμευση μας είναι να αποτελούμε παράδειγμα για τον χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας χάρη στην ιατροκεντρική φιλοσοφία λειτουργίας και την προσήλωση στις αξίες της ιατρικής επιστήμης.

Η Κλινική ΡΕΑ μετά την απόκτηση άδειας της Γενικής Κλινικής συνεχίζει να διευρύνει τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και να επενδύει τόσο σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελώντας έτσι την πλέον σύγχρονη και διεθνών προδιαγραφών Κλινική της Ελλάδας