Η Campeón Gaming είναι μια ελληνική, iGaming εταιρεία, με 6ετή δραστηριότητα στον χώρο και ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, η οποία παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και μία καινοτόμα iGaming τεχνολογία, μέσω του iGaming Hub της, που εκτείνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Μάλτα.

Από το 2017, η αποστολή της έγκειται στη δημιουργία και παροχή της καλύτερης iGaming εμπειρίας, ενώ η φιλοσοφία της, «Είμαστε οι άνθρωποί μας» είναι η κινητήριος δύναμη που διαμορφώνει τις αξίες της και εκτείνει πέρα από τους ανθρώπους της. Για την Campeόn Gaming, oι άνθρωποί της είναι η εκπροσώπησή της προς στην κοινωνία και γι’ αυτό τους παρακινεί να είναι υποστηρικτές της ισότητας, του σεβασμού και της διαφορετικότητας, και να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Μέσω των πρωτοβουλιών της, η Campeόn Gaming δεσμεύεται να συμβάλλει στην εταιρική κοινωνική βιωσιμότητα, στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα, για τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, και της οικονομίας μακροπρόθεσμα.